Санал асуулга, судалгаа

Нүүр хуудас руу буцах
Аль эрчим хүчний үнэ өндөр байна гэж үздэг вэ?
Цахилгаан, дулааны дараах тарифуудаас аль нь төлөх төлбөрт өндөр нөлөөлөл үзүүлж байна вэ?