Санал асуулга, судалгаа

Нүүр хуудас руу буцах
Хэрэглэгч эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар хаана хандах вэ?
Цахилгаан хэрэгсэл шатсан тухай гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэх талаар? Гадаад хэлний үг, хэллэг цээжлэх үгийн сангаа баяжуулах програм?
Өргөдөл гаргаж тухайн Түгээх төвийн хариуцсан мэргэжилтэнд хандана. Өргөдөл хүлээн авсанаас хойш ажлын 5 хоногт гэрлийн хүч сайжруулах боломжтой, эсэх талаар хариуг өгнө. Хүчдэл сайжруулах боломжтой тохиолдолд ажлын 7 хоногт шийдвэрлэнэ
Гэрлийн хүч муу, хүчдэлийн уналттай холбоотой гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэх талаар?