Санал асуулга, судалгаа

Нүүр хуудас руу буцах
Танайх сард хичнээн кВт.ц эрчим хүч хэрэглэдэг вэ?
Аль эрчим хүчний үнэ өндөр байна гэж үздэг вэ?
Цахилгаан, дулааны дараах тарифуудаас аль нь төлөх төлбөрт өндөр нөлөөлөл үзүүлж байна вэ?