Түгээмэл асуулт, хариулт

Нүүр хуудас руу буцах
 • Хэрэглэгч эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар хаана хандах вэ?

  21423423423 234423423 423 4Хэрэглэгч та эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоо болон бусад асуудлаар хамгийн эхэнд тантай эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа эрчим хүчээр хангагч аж ахуйн нэгжид өөрөөр хэлбэл Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /цахилгаан эрчим хүчээр хангагч/ эсвэл Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /дулааны эрчим хүчээр хангагч/-д хандана. Тэд таны асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол УБЦТС ТӨХК,

 • Хэрэглэгч эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоотой холбоотой асуудлаар хаана хандах вэ?

  Хэрэглэгч та эрчим хүчний хангамж, хэрэглээ, төлбөр тооцоо болон бусад асуудлаар хамгийн эхэнд тантай эрчим хүчээр хангах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа эрчим хүчээр хангагч аж ахуйн нэгжид өөрөөр хэлбэл Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв /цахилгаан эрчим хүчээр хангагч/ эсвэл Орон сууц нийтийн аж ахуйн компани /дулааны эрчим хүчээр хангагч/-д хандана. Тэд таны асуудлыг шийдэж өгөхгүй бол УБЦТС ТӨХК,

 • Тоолуурын заалтыг хэрхэн авдаг вэ?

  Тоолуурын заалт авагч нь хуваарилсан маршрутаар хэрэглэгчтэй байгуулсан "Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ"-ний дагуу сар бүрийн тогтсон өдрүүдэд тоолуурын заалтыг гараар бичих буюу тоолуур унших гар удирдлагатай багаж ашиглан авдаг. Цагийн тарифт электрон тоолууртай хэрэглэгчийн тоолуурын заалтыг тоолуур унших гар удирдлагатай багажаар алсын зайнаас авах боломжтой байдаг ба энэ нь

 • Тоолуур, хэмжих хэрэгсэлтэй холбоотой ямар үйлчилгээ үзүүлдэг вэ?

  Хангагч компанийн техник үйлчилгээний алба, хэсгээс бүх төрлийн тоолуур, гүйдлийн трансформаторыг шалгах, засвар үйлчилгээ хийх, сольж угсрах, тоолуурт гадны хэрэглээ орсон эсэхийг шалгах, тоолуурт лац, таг тавих зэрэг үйлчилгээг үзүүлдэг.

 • Цахилгаан хэрэглэгчдээс суурь хураамж яагаад авдаг вэ?

  Цахилгааны хэрэглэгчдийн сарын суурь төлбөрийг 2008 оны 7-р сарын 15-ны өдрөөс эхлэн 1000 төгрөгөөр тогтоон мөрдүүлж байна. Дэлхийн улс орнуудын эрчим хїчний салбарт хэрэглэгчийн олон төрлийн тариф мөрдөгддөг бөгөөд хэрэглэгчийн сарын суурь төлбөр, чадлын тариф, энергийн тариф гэсэн үндсэн 3 хэсгээс бүрдэж байна. Цахилгаан эрчим хүчийг тасралтгүй үйлдвэрлэж, дамжуулан түгээж, хэрэглэгчдийг

 • Орон сууцанд оршин суугч гэж хэнийг хэлэх вэ?

  asd asd asd asdasdaskldj haskjd hasjdh jakshd kjawsdhkjash dkjash dfaksjdhaksj dhaskjd haskjd hasjkd haskjdh kajshd kjasdhkasjd